Profiel Emile Hartman

 Mensen omschrijven Emile als een snelle taakgerichte en onafhankelijke denker. Zijn klanten geven aan dat hij innovatieve veranderingen zelfstandig kan bedenken en managen.  Emile gaat volhardend, systematisch en objectief te werk zonder de menselijk maat uit het oog te verliezen. Een belangrijk aspect in zijn aanpak is om de juiste talenten te koppelen aan de benodigde rollen en taken om te komen tot een succesvolle uitvoering van een project of opdracht.
Binnen zijn projecten stelt hij als primair doel om de menselijk dialoog te verstreken. Toepassingen, methoden en processen zijn daaraan dienend. Emile heeft zich gedurende zijn werkzame leven ontwikkeld als een consultant die zich graag begeeft op het snijvlak van strategie (denken) en operationele uitvoerbaarheid (doen) waarbij hij een logische samenhang en vertaalslag aanbrengt tussen innovatieve (digitale) toepassingen en de dagelijkse (werk)realiteit.
Emile is als meer dan 12 jaar actief binnen het digitale domein. Het is zijn stellige overtuiging dat de digitale wereld een versterking is voor de fysieke wereld zolang de menselijke dialoog maar centraal blijft staan.
Het is zijn passie om samenhang aan te brengen tussen digitale vernieuwing en de ambacht van de professionals.

Bel Emile voor meer informatie: 06 51181703